ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 90.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 88.13 ทอง 8  
9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87.60 ทอง 9  
10 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพม. นครปฐม 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 86.23 ทอง 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 83.07 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 82.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.77 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. นนทบุรี 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 80.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 80.13 ทอง 19  
20 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 79.23 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76.27 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 76.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.77 เงิน 26  
27 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 72.77 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 70.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 70.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. ชลบุรี ระยอง 69.53 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 66.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน