ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 83.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 78.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 72.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. ปทุมธานี 71.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 70.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 69.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 67.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 66.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 54.67 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 53.67 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน