ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 87.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 82.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 81.07 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 74.37 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 67.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 65.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เพชรบุรี 65.77 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 64.93 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน