ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. นครปฐม 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 61 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 61 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 53 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 25 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 25 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 25 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 25 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 25 เข้าร่วม 33  
38 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 25 เข้าร่วม 33  
39 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 25 เข้าร่วม 33  
40 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 10 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 10 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 10 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 10 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 10 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 10 เข้าร่วม 40  
46 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 10 เข้าร่วม 40  
47 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 10 เข้าร่วม 40  
48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 10 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน