ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพม. นครปฐม 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 95.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 95.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 94.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สพม. สมุทรปราการ 93.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 89.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 85.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 85.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. นนทบุรี 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 65.66 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน