ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 91.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 81 ทอง 14  
15 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. ปทุมธานี 80.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 80.67 ทอง 15  
18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 80.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 80.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 63.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. ราชบุรี 61.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2 สพม. จันทบุรี ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน