ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. นนทบุรี 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. ราชบุรี 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. สระแก้ว 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. นครปฐม 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพม. พระนครศรีอยุธยา 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72.33 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน