ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เพชรบุรี 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 86.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86.80 ทอง 11  
15 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 86.80 ทอง 11  
16 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. ลพบุรี 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 86.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 85.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 85.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.60 ทอง 21  
25 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 85.60 ทอง 21  
26 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 85.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 84.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 84.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 83.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83.40 ทอง 38  
41 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 82.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. ลพบุรี 82.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 82.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 81.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 81.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 80.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" สพม. สระบุรี 76.60 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน