ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. ฉะเชิงเทรา 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. นนทบุรี 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 73.67 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน