ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สระบุรี 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 65.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65.50 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.50 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 65.50 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 64.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64.50 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 59.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 58.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 55.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 54.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. ลพบุรี 51.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 50.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 49.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 49 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 44 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 33.50 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน