ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 808
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. นครปฐม 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.83 ทอง 5  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สระบุรี 83.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.83 ทอง 7  
9 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 81.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพม. พระนครศรีอยุธยา 80.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 80.17 ทอง 12  
14 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 78.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 77.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 75.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 75.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. ราชบุรี 74.17 เงิน 20  
21 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.17 เงิน 20  
22 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 73.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เพชรบุรี 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 71.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. สระบุรี 70.17 เงิน 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 70.17 เงิน 25  
27 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 67.83 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. สุพรรณบุรี 62.17 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 61.83 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 61.17 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 60.83 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  
37 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน