ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 77.97 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 76.47 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 74.47 เงิน 7  
8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 74.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 74.13 เงิน 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) สพม. นครปฐม 73.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 72.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. ปทุมธานี 71.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 71.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 71.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 71.17 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. ราชบุรี 70.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 70.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 70.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 69.70 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 69.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 68.57 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 67.47 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 67.17 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 66.07 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. ปทุมธานี 65.87 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพม. นนทบุรี 65.77 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 65.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 64.90 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 63.97 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 63.04 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 63.03 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 62.87 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 62.67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 62.10 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 61.43 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 60.57 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 59.77 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 59.60 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 59.17 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 58.54 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 57.93 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 57.53 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. ราชบุรี 54.70 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 51 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 46.23 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 38.43 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 35.74 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 34 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา สพม. ชลบุรี ระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน