ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 76.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 74.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 73.73 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 72.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 72.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.65 เงิน 11  
12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 69.10 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. นครปฐม 68.70 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 67.90 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 67.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 67.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 66.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 64.90 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 63.90 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 63.70 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 63.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 61.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 60.90 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 60.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 59.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 59.30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 59.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 58.80 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 58.80 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 58.40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 57.30 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 53.70 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 53.10 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. สุพรรณบุรี 52.90 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 52.70 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 52.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 51.10 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. จันทบุรี ตราด 50.70 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 49.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 48.70 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 47 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 45.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 44.80 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 43.90 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เพชรบุรี 41.20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 39.80 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 36.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  
50 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน