ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. กาญจนบุรี 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 79 เงิน 21  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. สระบุรี 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. ราชบุรี 72 เงิน 36  
39 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 72 เงิน 36  
40 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72 เงิน 36  
41 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 72 เงิน 36  
42 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72 เงิน 36  
43 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 71 เงิน 43  
46 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 71 เงิน 43  
47 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 70 เงิน 47  
49 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน