ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 799
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. ราชบุรี 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพม. ลพบุรี 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. นครปฐม 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78 เงิน 21  
26 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 21  
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 76 เงิน 31  
34 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 34  
37 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 37  
40 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. ลพบุรี 74 เงิน 37  
41 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 41  
43 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 73 เงิน 41  
44 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73 เงิน 41  
45 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 73 เงิน 41  
46 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 72 เงิน 46  
48 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. นครปฐม 72 เงิน 46  
49 โรงเรียนบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 71 เงิน 49  
51 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 71 เงิน 49  
52 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน