ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.67 ทอง 6  
9 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เพชรบุรี 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบางปะหัน สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน