ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 70.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 69.20 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 68.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 65.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 64.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 54.60 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน