ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 14  
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 77 เงิน 14  
19 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 63 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 63 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 60 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 55 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 53 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 52 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 49 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 48 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน