ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 59 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 59 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 59 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 59 เข้าร่วม 11  
16 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 58 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 58 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 58 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 57 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. สระบุรี 57 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 57 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 56 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 55 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 55 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนแสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง 55 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สมุทรปราการ 54 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 54 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 54 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 53 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 53 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 53 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 53 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 53 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 52 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 51 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบางปะหัน สพม. พระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. กาญจนบุรี 49 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพม. ลพบุรี 46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนราชดำริ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 46 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 45 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 44 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 43 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 42 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 41 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 41 เข้าร่วม 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน