ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สพม. สมุทรปราการ 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.23 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 80.16 ทอง 11  
12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 73.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 72.66 เงิน 15  
17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 63.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน