ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. สุพรรณบุรี 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน