ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 85.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 82.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 82.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 67.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 66.17 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 63.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน