ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 96.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 96 ทอง 5  
8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 94.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 94.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 94.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 94 ทอง 12  
14 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 93.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 93.83 ทอง 14  
16 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 93.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 93.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 92.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 92.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 92.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 91.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 91.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 90 ทอง 25  
27 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 90 ทอง 25  
28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 89.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. ชลบุรี ระยอง 88.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 88.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 88.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 88 ทอง 32  
33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 87.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 87.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86.67 ทอง 35  
36 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 86.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 86.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 86.17 ทอง 38  
39 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 84.33 ทอง 39  
41 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 81.67 ทอง 41  
42 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. จันทบุรี ตราด 76.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 67.33 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน