ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 94.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 91.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 89.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. นครปฐม 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 82.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. ลพบุรี 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 81.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน