ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 84.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 82.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 82.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. นครปฐม 78.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 77.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. นครปฐม 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 73.70 เงิน 21  
22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 73.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 73.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.40 เงิน 23  
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 73.30 เงิน 26  
27 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 72.90 เงิน 27  
28 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 72.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. ราชบุรี 71.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 69.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 68.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 68.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 65.90 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 65.30 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64.90 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 63.70 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 62.10 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 61.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 60.10 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 57.80 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 55.30 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 41.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 40.40 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 36.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 34.30 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 33.70 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 29.20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี - -  
52 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  
53 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน