ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. ราชบุรี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางปะหัน สพม. พระนครศรีอยุธยา 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.66 เงิน 12  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 76.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 74.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 71.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 68.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 63.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 62.66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 60.66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 60.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. ชลบุรี ระยอง 59.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 58.66 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 57.33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 56.66 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 53.66 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 47.66 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 45.66 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 45.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง - -  
42 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน