ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สมุทรปราการ 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 85.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.23 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 82.23 ทอง 19  
21 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 82.17 ทอง 21  
22 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 81.73 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 81.56 ทอง 23  
24 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 81.55 ทอง 24  
25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 81.53 ทอง 25  
26 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 81.37 ทอง 27  
28 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. ชลบุรี ระยอง 81.23 ทอง 29  
30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 81.22 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 80.89 ทอง 31  
32 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. นครปฐม 80.18 ทอง 32  
33 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. ลพบุรี 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 76.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 75.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 75.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนวันทามารีอา สพม. ราชบุรี 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. ลพบุรี 72.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน