ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. ราชบุรี 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. สระบุรี 60 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 60 ทองแดง 22  
31 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 22  
32 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 60 ทองแดง 22  
33 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 60 ทองแดง 22  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 60 ทองแดง 22  
35 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 22  
36 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 22  
37 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 22  
38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 60 ทองแดง 22  
39 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 22  
40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 60 ทองแดง 22  
41 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 60 ทองแดง 22  
42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 60 ทองแดง 22  
43 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 60 ทองแดง 22  
44 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60 ทองแดง 22  
45 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 22  
46 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 60 ทองแดง 22  
47 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 60 ทองแดง 22  
48 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 60 ทองแดง 22  
49 โรงเรียนแสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง 60 ทองแดง 22  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 50 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน