ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. ราชบุรี 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนแสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 60 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 60 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 60 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 60 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 20  
29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 20  
30 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 20  
31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 60 ทองแดง 20  
32 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 20  
33 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 60 ทองแดง 20  
34 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 60 ทองแดง 20  
35 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 60 ทองแดง 20  
36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 60 ทองแดง 20  
37 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 20  
38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 60 ทองแดง 20  
39 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 20  
40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 60 ทองแดง 20  
41 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 60 ทองแดง 20  
42 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60 ทองแดง 20  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 60 ทองแดง 20  
44 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 60 ทองแดง 20  
45 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 60 ทองแดง 20  
46 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 60 ทองแดง 20  
47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 20  
48 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน