ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบางปะอิน สพม. พระนครศรีอยุธยา 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 65 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. ปทุมธานี 65 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 65 ทองแดง 24  
31 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65 ทองแดง 24  
32 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 65 ทองแดง 24  
33 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 24  
34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 65 ทองแดง 24  
35 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 65 ทองแดง 24  
36 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. นนทบุรี 50 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 50 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 50 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 50 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 50 เข้าร่วม 36  
42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 36  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 50 เข้าร่วม 36  
44 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 50 เข้าร่วม 36  
45 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 50 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน