ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 18  
22 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 79 เงิน 18  
23 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. นนทบุรี 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 75 เงิน 23  
26 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75 เงิน 23  
27 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 75 เงิน 23  
28 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สมุทรปราการ 75 เงิน 23  
29 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 75 เงิน 23  
30 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 75 เงิน 23  
31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 68 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบางปะอิน สพม. พระนครศรีอยุธยา 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. ราชบุรี 55 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน