ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 76.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 68.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 67.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 66.33 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 66.17 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65.83 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 65.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 63.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 62.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 58.67 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 58.67 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 58.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 58.33 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 58.33 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 58.33 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 58.33 เข้าร่วม 28  
33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 58 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. ชลบุรี ระยอง 58 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 57.67 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 57.67 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 57.67 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 57.67 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 57.67 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 57.67 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 57.33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 57.33 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 57.33 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 57.33 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 57.33 เข้าร่วม 41  
46 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 57.33 เข้าร่วม 41  
47 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 57 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 57 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 57 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 57 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 56.67 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 56.67 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 56.33 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน