ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 97.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม. จันทบุรี ตราด 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 86.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.16 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 85.16 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 85.15 ทอง 17  
18 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 84.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 84.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.50 ทอง 20  
22 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 84.16 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 84.16 ทอง 22  
24 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 84.16 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 83.16 ทอง 26  
27 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. ราชบุรี 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 82.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 82.16 ทอง 30  
31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 80.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 80.66 ทอง 33  
35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 80.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สุพรรณบุรี 80.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. ชลบุรี ระยอง 80.50 ทอง 35  
38 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.50 ทอง 35  
39 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 64.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 63.16 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 62.66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. กาญจนบุรี 61.66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 61.16 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 60.66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 60.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 46.66 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน