ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 84.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.17 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 67.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 67 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 66.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 66.67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.17 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64.83 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 64.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 64.17 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 63.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.83 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 61.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 61.17 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 60.17 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 59.83 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 59.67 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 57.17 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 56.83 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 56.17 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 55.67 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 55.33 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 55.17 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 55 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 54.17 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 53.83 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 53.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 53.50 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 53.33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 53.17 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 53 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนราษฎร์นิยม สพม. นนทบุรี 52.83 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 52.33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 51.83 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 51.33 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 50.67 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 50.67 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 49.83 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 48.67 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 48.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 46.67 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 46.67 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 46.50 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน