ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 96.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 95.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 93.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. ปทุมธานี 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 87.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 85.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 85.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85.16 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 84.83 ทอง 26  
27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 84.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 84.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 84.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 83.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 83.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. ลพบุรี 83.16 ทอง 36  
37 โรงเรียนวันทามารีอา สพม. ราชบุรี 82.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 82.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. ชลบุรี ระยอง 81.83 ทอง 40  
41 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 81.83 ทอง 40  
42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 73.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 66.16 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. ฉะเชิงเทรา 66 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน