ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. ชลบุรี ระยอง 93.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 93.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 92.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 91.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 90.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 88.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. พระนครศรีอยุธยา 85.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. ราชบุรี 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 80.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. ลพบุรี 80.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 80.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 80.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 77.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 70.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 70.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 70 เงิน 40  
42 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน