ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 73 เงิน 19  
23 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73 เงิน 19  
24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72 เงิน 24  
26 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 69 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 64 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 64 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 63 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. ฉะเชิงเทรา 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 62 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. พระนครศรีอยุธยา 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 61 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 61 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 61 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน