ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 77 เงิน 8  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 77 เงิน 8  
12 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 77 เงิน 8  
13 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. ชลบุรี ระยอง 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 73 เงิน 13  
16 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 73 เงิน 13  
17 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. นครปฐม 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 65 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 65 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 62 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 62 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน