ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 79.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 77.90 เงิน 12  
13 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76.70 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 76.30 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 74.80 เงิน 20  
22 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 73.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.90 เงิน 24  
25 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 72.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 71.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 71.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 70.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. ลพบุรี 70 เงิน 30  
32 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 69.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. สระแก้ว 69.70 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. สระแก้ว 69.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 69.40 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 69.40 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 69.10 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 68.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 68.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 68.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 67.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 66.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 66.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 65.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 60.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 59.40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 57.40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 56.40 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 54.60 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน