ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79.70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 77.70 เงิน 4  
5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 76.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. ราชบุรี 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 74.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 74.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. ฉะเชิงเทรา 74.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 72.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. ชลบุรี ระยอง 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 71.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 70.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 70.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 68.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 67.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 66.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. ชลบุรี ระยอง 65.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 65.40 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 65.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 63.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 61.90 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 61.90 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 61.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 61.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. จันทบุรี ตราด 61.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61.30 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 60.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 60.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 59.40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 59.30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 58.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 58 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 57.70 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพม. สมุทรปราการ 57.10 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 55.60 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 53.30 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 53 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 52.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  
53 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน