ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 65.80 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 65.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 61.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 58.60 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 57.20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 56.60 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 55.80 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 55.80 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 55.60 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 54.40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 53.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 52.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 52.60 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 51.60 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 51.40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 49.60 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 49.40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 49.40 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 49.40 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 49.20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 49.20 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 47.80 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 47.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 47 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 46.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 46.40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 46.40 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 45.60 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 45.40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 45.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 45 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 45 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 44.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 44.40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 44 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน สพม. นนทบุรี 43 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 42.40 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 41 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 40.40 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 39.60 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 38.80 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 36.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 33.20 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 31.80 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 29.20 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 29 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน