ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 62 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 61.01 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 58.67 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 58.51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 58 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 57.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 57.18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 57.01 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 56.84 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 54.51 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. จันทบุรี ตราด 54.01 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 52.51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 52.01 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 51.73 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 50.84 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 50.84 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 50.84 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 50.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 50.17 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 50.17 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 49.34 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 48.67 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 48.34 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 48.17 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 47.67 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 47.67 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 47.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 46.67 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 46.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 46.50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 46 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 45.34 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 44.84 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 44.01 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 44 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 43.84 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 43.67 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 41.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 41.34 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 41.17 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 41 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 39.34 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 38.17 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 37.67 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 37.50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 37 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนรัตนศึกษา สพม. สุพรรณบุรี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน