ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. นนทบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. ปทุมธานี 93.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. ชลบุรี ระยอง 92.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 91.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 82.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 82.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 81.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.67 ทอง 23  
26 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 81.33 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 77.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 77.67 เงิน 36  
38 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 74.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. ฉะเชิงเทรา 71.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 70.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 70.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  
46 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน