ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 88.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. ราชบุรี 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 81.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 80.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 80.66 ทอง 11  
14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 80.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 70.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนดาราจรัส สพม. ฉะเชิงเทรา 65.66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 65.66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 64.66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 61.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. ราชบุรี 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 60 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน