ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 91.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 89.45 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 88.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. ราชบุรี 87.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 86.65 ทอง 11  
12 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.35 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 85.35 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 84.85 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 84.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 84.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. ลพบุรี 84.45 ทอง 20  
21 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เพชรบุรี 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 83.85 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.85 ทอง 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.90 ทอง 25  
26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 81.05 ทอง 27  
28 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. ชลบุรี ระยอง 80.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 80.45 ทอง 31  
32 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.15 ทอง 33  
34 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 80.05 ทอง 34  
35 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. ราชบุรี 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบางกะจะ สพม. จันทบุรี ตราด 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 78.25 เงิน 41  
42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 77.15 เงิน 42  
43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 76.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 76.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 75.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา สพม. สระแก้ว 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 73.70 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน