ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 89.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. นครปฐม 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. ปทุมธานี 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 81.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 81.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 81.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 28  
31 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 80.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 80.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 79.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 76.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 74.67 เงิน 41  
43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 73.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 73.33 เงิน 45  
47 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 71.67 เงิน 48  
49 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน