ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. ราชบุรี 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. กาญจนบุรี 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 73.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 73.66 เงิน 18  
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 73.66 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 73.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 71.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71.66 เงิน 25  
27 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 71.66 เงิน 25  
28 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. ฉะเชิงเทรา 71.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. ชลบุรี ระยอง 71 เงิน 29  
31 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 69.66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 68.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 68.33 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 68.33 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 67.66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 65.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 64.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 62.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. นนทบุรี 56.66 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 54.33 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน