ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 83.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 76.80 เงิน 7  
9 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 75.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 75.40 เงิน 10  
12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. ราชบุรี 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. นครปฐม 70.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 69.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 68.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 68.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 68.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 67.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. นครปฐม 67.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 67.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 66.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 66.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 65.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 65.20 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 64.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 64.20 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 63.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 63.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 62.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 62.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 62.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 61.40 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 60.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 60.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 58.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 58.40 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 57.80 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 56.60 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 38.20 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน