ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 82.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 82.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. ปทุมธานี 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 76.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 74.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 74.80 เงิน 31  
33 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 73.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 72.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 72.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 71.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 71.20 เงิน 39  
41 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 70.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. สระแก้ว 70.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 70.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 68.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 67.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา สพม. นนทบุรี 66.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 62.60 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน