ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 84.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 75.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 75.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 75.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 72.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 72.60 เงิน 7  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 71.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 70.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 69.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 67.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 67.80 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 67.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 67.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 66.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 66.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 65.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 65.40 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 65.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 65.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 64.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 64.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. กาญจนบุรี 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 62.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 62.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 60.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 60.80 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 60.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. นครปฐม 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพม. ลพบุรี 58.60 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 58.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 57.80 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 55.60 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 54.80 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 54.80 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 54.60 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 54.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 53.80 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 35.20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 27.40 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน